28 08 2009

Cienījamie mājturības un tehnoloģiju skolotāji!

Pateicoties IIF projektam, esmu jums sagatavojusi metodisko materiālu mājturības un tehnoloģiju stundām – prezentācijas, kas atbilst ISEC programmas tēmām.
Prezentācijas veidotas, ņemot par pamatu vizuālo matriālu, kas palīdz labāk izprast mācāmo vielu un rosina skolēnus sarunai par apgūstamajām tēmām.
Ceru, ka jums mani veidotie materiāli noderēs mācību stundu organizēšanā un  palīdzēs dažādot stundu metodiku.

Ar cieņu
mājturības skolotāja Ilze Mārdega

Advertisements